Huisregels – Huisartsenpraktijk "de Parken" – Apeldoorn
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk "de Parken"
Vosselmanstraat 4-B 7311 CL
Apeldoorn

Huisregels

U bent van harte welkom bij Huisartsenpraktijk de Parken. Om ons werk goed te kunnen doen zijn er praktijkregels opgesteld. Door betreding van onze praktijk gaat u akkoord met onderstaande regels:

– Medewerkers en patiënten gaan op een respectvolle manier met elkaar om.
– Medewerkers en patiënten kennen hun eigen verantwoordelijkheid en mogen elkaar hierop aanspreken.
– Mobiel telefoneren is toegestaan, maar hou wel rekening met anderen.
– Bij calamiteiten moet u de aanwijzingen van de medewerkers van de huisartsenpraktijk opvolgen.
– Verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag wordt niet getolereerd.
– Het is verboden om te roken in het pand.
– Er mag niet zonder toestemming gefotografeerd of gefilmd worden.
– De huisarts of zijn medewerkers zijn niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen in het pand of op het buitenterrein.
– Medewerkers gaan vertrouwelijk om met de gegevens van de patiënten.
– Per consult (10 minuten) wordt één klacht behandeld. Heeft u meerdere klachten of vragen? Geeft dit dan aan bij het maken van de afspraak, dan wordt er meer tijd voor u gereserveerd.
– Als u de gemaakte afspraak wilt annuleren, verzoeken wij u dat minstens 24 uur van tevoren te doen.